Home > Oferta > Usługi budowlano-montażowe

Usługi budowlano-montażowe

Świadczymy usługi ogólnobudowlane ( remonty oraz przystosowania budynków i pomieszczeń),   a także wykonujemy budowę i usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych i innych.