Home > Oferta > Automatyka SRK

Automatyka SRK

W zakresie automatyki sterowania ruchem kolejowym oferujemy m. in. :

  • kompleksową budowę stacyjnych i liniowych urządzeń srk,
  • przebudowę ręcznych, elektromechanicznych i przekaźnikowych urządzeń srk,
  • budowę urządzeń przejazdowych kategorii A, B, C, E i F, 
  • budowę urządzeń TVU na przejazdach kolejowych,
  • usuwanie awarii i naprawa urządzeń srk,
  • wymianę kabli sterujących.