Home > Oferta > Roboty ziemne

Roboty ziemne

W ramach usług obejmujących roboty ziemne oferujemy :

  • wykopy i układanie kabli,
  • przeciski pod arteriami komunikacyjnymi i innymi nawierzchniami utwardzonymi (drogami, torami kolejowymi),
  • instalację rur osłonowych,
  • wdmuchiwanie światłowodów i kabli, 
  • usługi minikoparkami.